www.puzzeltraining.nl

Waarom doet de doorstroomtoets zijn werk niet goed?

Het bijgaande filmpje legt uit waarom we de toets slecht voor kinderen vinden. Bekijk en deel dat vooral! De overheid verplicht ons de keuze voor geschikt vervolgonderwijs mede te laten bepalen door de doorstroomtoets. We zouden eigenlijk niet moeten accepteren dat zo’n vergaande beslissing beïnvloed wordt door zo’n twijfelachtig instrument. De scholen van Spaarnesant zijn zich hier allemaal van bewust, maar sommige scholen blijven de toets voorlopig wel afnemen, omdat het moet van de wet. Het filmpje benadrukt dat het bestuur van Spaarnesant ook scholen steunt die willen stoppen met de doorstroomtoets.

Download ook de “Kernboodschap Hoge Bomen”, een kernachtige factsheet om scholen te ondersteunen die het anders willen doen.

De scholen van Spaarnesant die zich voorbereiden op het stoppen met de doorstroomtoets, nemen deel aan het traject van leve het onderwijs.

Bekijk de video

Achtergrondinformatie

 • Wat zijn de bezwaren tegen de doorstroomtoets?

 • Hoe werkt de doorstroomtoets basisonderwijs?

  De eindtoets is ingericht om de getoetste groep (alle leerlingen in groep 8) in te delen op basis van de gemiddelde prestatie van de groep. Op basis van het gemiddelde berekent de toets eindscores op een schaal van 501-550. Deze scores worden vervolgens omgezet naar categorieën die corresponderen met het te geven eindadvies. De opgaves zijn ontleend aan de gebieden “begrijpend lezen”, “taalverzorging” en “rekenen”. De opgaves zijn zo geconstrueerd dat zij discrimineren, zodat ook de best presterende leerlingen op de toets fouten maken en zo in de rangorde kunnen worden geplaatst.

  Hoe worden de scores omgezet in adviezen?

  501-504  pro/vmbo bb
  505-524  vmbo bb/kb
  525-532  vmbo kb/gl-tl
  533-539  vmbo gl-tl/havo
  540-544  havo/vwo
  545-550  vwo

Scroll to top