Het doel van de toets

Het beoordelen van de bruikbaarheid van een toets is nooit los te zien van het doel van de toets. Het doel van de doorstroomtoets is niet om te meten of kinderen voldoende vaardigheden hebben om naar een bepaalde vorm van vervolgonderwijs te gaan, hoewel je dat – gezien het gebruik ervan – wel zou verwachten.

Het is op dit moment ook niet mogelijk om zo’n toets te maken, omdat er geen heldere criteria bestaan voor de toelating op de verschillende onderwijstypen. Vandaar dat er is gekozen voor een toets die de kinderen indeelt in een aantal groepen. Dat is dus wat de toets goed kan: kinderen indelen in een volgorde.

Scroll to top